Я шукаю...

Зупинимо забруднення ґрунтів

Зупинимо забруднення ґрунтів - фото - icoola.ua

За оцінками ФАО, одним із найбільших джерел забруднення води та ґрунту є сільське господарство через залишки поживних речовин і пестицидів, які використовуються в сільськогосподарській діяльності. Близько 30% цих викидів потрапляє в надрах і океани, спричиняючи забруднення сільськогосподарських ґрунтів і водоносних горизонтів. Наприклад, хімічним забруднювачем, який найчастіше зустрічається у водоносних горизонтах, є нітрати, які використовуються в сільському господарстві.

Деякі широко поширені пестициди, такі як гліфосат, можуть залишатися в ґрунті та воді роками. Незважаючи на те, що останніми роками використання цих пестицидів було обмежено або заборонено, у водному середовищі Європи зареєстровано понад 700 забруднюючих речовин.

Забруднення ґрунту та води внаслідок сільськогосподарської діяльності є складною проблемою. Найефективнішим способом вирішення цієї проблеми є обмеження викидів забруднюючих речовин шляхом регулювання їх використання або переходу до більш стійких сільськогосподарських моделей.

Чому важливо захистити сільськогосподарські ґрунти від забруднення?

Ґрунт є не лише ключем до забезпечення постачання здорових і високоякісних продуктів, а також для сталого виробництва. Ґрунти також є важливим фактором для добробуту людини та охорони навколишнього середовища, оскільки:

  • Вони складають найбільший запас органічного вуглецю;
  • Вони регулюють цикли поживних речовин рослин, поглинання кисню та вуглецю;
  • Це середовище існування безлічі мікроорганізмів і організмів, які збільшують біорізноманіття та продуктивність сільськогосподарських культур;
  • У ґрунті зосереджена чверть біорізноманіття планети;
  • Вони регулюють і фільтрують гідрологічний цикл;
  • Він поглинає та виділяє гази, сприяючи уловлюванню шкідливих для атмосфери газів.

 

Проте, за даними ФАО, 33% ґрунтів планети перебувають у стані деградації від помірної до сильної. Це пов’язано з такими явищами, як ерозія, виснаження поживних речовин або засолення, що є результатом забруднення внаслідок постійного та інтенсивного використання пестицидів або хімічних добрив.

Основна проблема забруднення ґрунту полягає в тому, що воно не відновлюється. Вважається, що для формування 1 сантиметра шару ґрунту потрібно 1000 років. 

 

Іншими словами, простір, доступний для вирощування здорової їжі, зменшується. І рослини не тільки поглинають воду та поживні речовини з ґрунту. Якщо ґрунт забруднений, ці шкідливі речовини переходять у харчовий ланцюг, що може негативно вплинути на розвиток тварин і людини.

Також цікаво дізнатись, чи варто купувати айфон x в 2024 году?

Причини забруднення ґрунтів

01. Неправильне зберігання продукції та/або відходів промислової діяльності

Одним із найпоширеніших джерел забруднення ґрунту є неправильне зберігання продуктів та/або відходів промислової діяльності. Найпоширеніші приклади такого роду проблем включають витоки в резервуарах для зберігання або випадкові розливи на неводонепроникні поверхні.

02. Неконтрольоване скидання відходів

Окрім візуального ефекту, неконтрольоване скидання відходів може призвести до забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод через вимивання певних відходів. Тому залишенню відходів необхідно запобігти, використовуючи для їх утилізації контрольовані об’єкти.

03. Промислове сміття

З відмовою від старої промислової діяльності можуть утворюватися будівельні залишки. Часто ці залишки будівель забруднені в результаті попередніх промислових процесів і можуть спричинити додаткове забруднення навколишнього середовища, а також становити ризик для людей, які можуть з ними контактувати. Поводження з промисловим сміттям повинно здійснюватися з належним контролем. Розбирання цього сміття має включати дії різних типів: спорожнення та очищення труб, резервуарів і відкладень, управління можливими відходами, що зберігаються на майданчику, виявлення та контрольоване видалення конструкцій або об’єктів, які містять токсичний або небезпечний матеріал, знесення належне поводження з сміттям тощо.

04. Зариті барабани

Незаконне захоронення бочок із відходами та їх псування з часом може спричинити забруднення ґрунту та ґрунтових вод через перенесення матеріалу, який вони містять, у ці середовища.

05. Неправильне зберігання продуктів або відходів

Що стосується припинення старої промислової діяльності, деякі продукти та відходи можуть бути залишені в поганих умовах зберігання з наступним ризиком забруднення ґрунту та води, а також випаровування летких сполук.

06. Аварії при перевезенні вантажів

Під час транспортування небезпечних вантажів можуть статися випадкові розливи, які необхідно швидко та ефективно ідентифікувати та усунути, щоб уникнути наслідків забруднення ґрунту чи води, які важко усунути.

07. Витік бака або погана робота

Невеликі витоки в заглиблених резервуарах, якщо вони відбуваються протягом тривалого періоду часу, можуть спричинити втрату великої кількості продукту з подальшим ризиком забруднення надр і ґрунтових вод. Щоб уникнути витоків і втрат, резервуари для зберігання повинні підлягати технічному обслуговуванню та контролю з достатньою частотою.

08. Неконтрольовані скиди стічних вод

Через неконтрольоване скидання неочищених стічних вод з промислових, муніципальних або тваринницьких приміщень, які можуть містити забруднюючі хімічні речовини, може статися забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод. З цієї причини необхідно використовувати очисники та здійснювати контрольований скид води.

09. Неправильне використання пестицидів та/або добрив

Тривале та зловживання пестицидами та добривами може спричинити пряме забруднення ґрунту або непряме забруднення поверхневих вод через поверхневий стік або підземні води через їх міграцію через ненасичену зону.

10. Стара каналізація в поганому стані

У старій каналізаційній системі, що знаходиться в поганому стані, можуть виникнути витоки та витоки, які можуть спричинити забруднення грунту та ґрунтових вод. Зношення каналізаційної системи може бути прискорене, наприклад, постійним викидом корозійних речовин.

11. Давні сміттєві могильники

Колишні незаконні захоронення відходів викликали в деяких випадках забруднення ґрунту та підземних вод через внесок певних сполук у ці середовища. Приклад цього можна знайти в деяких старих видобутках інертних матеріалів, які були заповнені відходами різних типів і які з часом і в результаті коливань рівня води могли спричинити забруднення ґрунтових вод.

12. Осадження забруднювачів атмосфери

Неконтрольовані викиди від промисловості можуть призвести до надходження певних сполук в атмосферу, які згодом можуть накопичуватися в ґрунті через осадження. Це широко поширені забруднення, які часто охоплюють великі території і їх важко вирішити.

Знайте, всю техніку, яку ми використовуємо, губимо або викидаємо, дає певне значення, можливо не зараз, але пізніше точно покаже. Будьте обережні та пильні до техніки, насолоджуйтесь чистими полями та озерами, та не забруднюйте все, що вас оточує.

Як захистити сільськогосподарські ґрунти від забруднення?

Існує багато методів захисту ґрунту від забруднення, які можна поділити на кілька категорій:

1. Зміна практики землеволодіння:

Сівозміна: Це чергування різних культур на одному полі протягом кількох років. Це допомагає зменшити виснаження ґрунту, контролювати шкідників та хвороби, а також покращити структуру ґрунту.

Пряме посівання: Це метод садіння культур без попередньої обробки ґрунту. Це допомагає зберегти органічну речовину ґрунту та запобігти ерозії.

2. Зменшення використання хімічних речовин:

Внесення компосту: Це додавання органічної речовини до ґрунту, що допомагає покращити його структуру, родючість та вологоємність.

Використання біологічного контролю шкідників: Це використання природних ворогів шкідників, таких як корисні комахи або патогенні мікроорганізми, для контролю популяцій шкідників.

Точне внесення добрив: Це внесення добрив лише в тому обсязі, який необхідний рослинам, коли він їм потрібен. Це допомагає зменшити стік поживних речовин і забруднення ґрунту.

3. Захист ґрунту від ерозії:

Посадка дерев та покривних культур: Це допоможе захистити ґрунт від вітру та води.

Створення терас: Це терасоподібні схили, які допомагають уповільнити стік води та ерозію ґрунту.

Будівництво водозбірних споруд: Це споруди, які допомагають збирати та відводити дощову воду, запобігаючи її стіку та ерозії ґрунту.

Захист ґрунту від забруднення є важливим завданням, яке має вирішальне значення для забезпечення продовольчої безпеки та збереження навколишнього середовища. Запровадження вищезазначених методів може допомогти фермерам та землевласникам захистити свої ґрунти та забезпечити їх родючість для майбутніх поколінь.

Дізнайтеся більше про недоліки iPhone?

Ваша оцінка: