Я шукаю...

Що таке сталий розвиток?

sustainable development

Людство еволюціонує з кожним роком. З’являються нові потреби, а згодом й можливості для їх втілення. Відносини між суспільством та природою є надзвичайно важливими та займають вагоме місце в нашому житті. Проте, існує ряд проблем, що перешкоджають екологізації навколишнього середовища. На жаль, в минулому, за певних умов виробництва та торгівлі й відсутністю контролю за екологічними наслідками, вектор уваги був направлений не в сторону екології.

Зараз, збереження екології – це не просто спосіб подолання проблем або вирішення раніше скоєних помилок. Це образ життя і перспектива заробітку. Комплекс заходів для забезпечення екологічної безпеки стає об'єктивною закономірністю. Останнім часом приділяється велика увага техногенному впливу на людство. Сьогодні вже можна стверджувати про екологізацію на світовому рівні, коли держави співпрацюють та укладають відповідні договори, щоб зменшити негативний вплив. 

Для читачів блогу ICOOLA знижка:

НОВИНКА Знижка
12 569 грн
- 4570   грн
7 999 грн
(8)

від 800 грн/міс

4.8
Знижка ХІТ ПРОДАЖІВ
24 729 грн
- 8230   грн
16 499 грн
(2)

від 1650 грн/міс

5.0

Звідки пішов термін сталий розвиток?

До середини 20 століття під поняттям «розвиток» малось на увазі тільки економічне зростання. Промисловість розвивалась надшвидкими темпами, а суспільство переживало перехід від індустріального до постіндустріального. Згодом, з помітним зростанням бідності, частки населення в містах та виснаженням природних ресурсів, люди почали замислюватись над соціальною та екологічною ефективністю. Таким чином, вже у 1972 році питанням зацікавились в ООН та висунули його на конференції в Стокгольмі. А у 1987 році міжнародна комісія з навколишнього середовища та розвитку запровадила нову концепцію існування людства – «сталий розвиток». Ця концепція покликана стимулювати економічне зростання країн світу одночасно з покращення екологічної якості продукції та збереження навколишнього середовища. Ціллю сталого розвитку є оцінка максимально можливого навантаження на довкілля на кожному конкретному ринку, в межах якого воно спроможне природним шляхом відновити свої якості та характеристики. Концепція заполонила світ.

Сталий розвиток у світі

Перехід до сталого розвитку був визнаний міжнародними організаціями та країнами, що розвиваються, як шлях до відродження, що дозволяє не тільки відновити темпи зростання, але й збільшити їх. Наприклад, під час світової економічної кризи 2008 року, ООН підготувала нову програму з захисту середовища ЮНЕП. Її ціллю стало відновлення економіки та підвищення зайнятості з одночасним прискоренням боротьби зі змінами клімату, деградацією земель та бідності. Була проголошена «Ініціатива зеленої економіки» для надання допомоги урядами в озелененні економіки, шляхом перебудови та переорієнтації політики, інвестицій і витрат на ряд секторів, таких, як екологічно чисті технології, відновлювані джерела енергії, послуги з водопостачання, зелений транспорт, управління відходами, «зелені» будівлі та стале сільське і лісове господарство. У червні 2009 року організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) було прийнято Декларацію про «Зелене зростання».

Копенгагенська угода, щодо запобігання змінам клімату, запропонована в грудні 2009 року, посилила хвилю зеленої економіки, закликаючи до низьковуглецевого зростання та низьковуглецевої економіки. У 2012 році Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення включити до програми Конференції ООН зі сталого розвитку «Саміт Землі Ріо+20» зелену економіку, як одну із ключових тем. Прогнозується, що через десять років «зелені» інвестиції в енергетику щорічно перевищуватимуть 500 мільярдів доларів США.

Світовий досвід управління екологічно ефективною моделлю розвитку показує, що одним з ключових заходів щодо формування екологічної свідомості населення та забезпечення «сталого споживання» є екосертифікація. Більш ніж в 50 країнах світу запроваджено програми екологічного маркування. Вони охоплюють майже всі сфери діяльності та надають інформацію споживачеві про екологічність усього життєвого циклу від виробництва та розповсюдження до використання та утилізації даної продукції. Завдяки цьому споживачі можуть зробити усвідомлене рішення, а виробники мотивовані розробити та постачати більш безпечну продукцію.

У 2012 році Світовий фонд дикої природи та компанія «Cleantech» опублікували рейтинг країн, в яких організовані найсприятливіші умови для розвитку нового бізнесу у сфері екологічно чистих технологій. Перші місця в рейтингу стали Данія, Ізраїль, Швеція, Фінляндія і США.

У розвинених країнах активно проходить екологізація національних науково-технічних програм, у рамках яких відбувається впровадження екотехнологій. Так, у низці країн (Франція, Німеччина, Канада, Великобританія й ін.) уряди ухвалили державні програми, спрямовані на створення екологічно важливих технологій.

Принципи сталого розвитку

Для істотного зменшення техногенного навантаження на довкілля та припинення процесів деградації його якості, необхідно докорінно змінити наявну практику господарювання. Саме тому, сталий розвиток базується на таких принципах та засадах:

Принцип взаємодії. Людина залежить від природи й навпаки. Це створює передумови для економічно вигідної взаємодії екологічних дій і підприємницьких цілей. Тобто охорони довкілля, інвестиції у ресурсоощадні способи господарювання, техніку і продукцію.

Дбайливе використання ресурсів. Необхідність обмеження використання енергетичних ресурсів, які є одним з найбільш загрозливих для довкілля чинників, зокрема шляхом зниження енергомісткості. Обмежене використання водних ресурсів.

Пошук та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Одним з найбільш перспективних шляхів диверсифікації джерел енергозабезпечення виробничо-торгівельних процесів є розвиток відновлювальної енергетики, зокрема вітро, гідро та біоенергетики, сонячної, геотермальної енергетики.

Запобігання забрудненню та переробка відходів. Так звані «eco-friendly» споживачі уникають споживання продукції, яка ймовірно становить небезпеку для життя, здоров'я та атмосфери, а також:

  • здійснює суттєвий вплив на довкілля в процесі виробництва, використання, утилізації
  • характеризується нераціональним споживанням енергії під час її виготовлення, використання, утилізації
  • створює додаткові відходи або через пакувальні матеріали, або через невиправдано короткий термін експлуатації
  • виготовлена з матеріалів, одержаних із рідкісних біологічних видів
  • передбачає тестування на тваринах тощо.

Сталий розвиток в країнах Європи

Німеччина

Наразі в Федеративній Республіці Німеччині стрімко розвивається «зелений» бізнес. Так в галузі екологічної промисловості працює понад двох мільйонів осіб, а частка ФРН у світовому ринку природоохоронних технологій та продуктів складає близько 20%. З 2002 року в Німеччині діє "Національна стратегія стійкого розвитку" Федерального уряду. Вона спрямована на економічний добробут з метою поліпшення якості життя і на збереження здорового довкілля. У 2009 р. Німеччина стала провідним експортером світу екологічних товарів і займала 15,4% світового ринку. За нею йдуть США, Китай, Японія, Великобританія і Франція. Німеччина також є однією з небагатьох країн, якій вдалося повне розчеплення викидів парникових газів.

Швейцарія

Ця країна десять років поспіль є лідером у рейтингу екологічної ефективності. Такі успіхи Швейцарія досягнула за допомогою ефективної економічній політиці, яка ґрунтується на значних обсягах державного фінансування й активній участі з боку громадян. Аналізуючи світовий досвід бачимо, що податки сприяють ефективності екологічної політики держави. Вони сприяють скороченню обсягів викидів та відходів, поліпшують процес їх утилізації. Стимулюють впровадження технологій і техніки, що мають на меті використання у виробництві менш інтенсивних за вмістом шкідливих речовин енергоносіїв. У 90-ті роки XX сторіччя в Німеччині, Швеції, Данії, Фінляндії була проведена «екологізація» податкових систем заради ресурсозаощадження. У процесі реформування було скасовано субсидії «екологічно брудним» галузям та збільшено кількість і ставки екологічних податків.

Франція

У Франції оподатковується тара, в яку пакують напої. Зібрані кошти перерозподіляються державою на розв’язання проблем утилізації пакувальної тари. Також у Франції стрімко розвивається ринок страхування від екологічних ризиків (майже 42% від усього страхового ринку) через розвиток небезпечних виробництв. Досвід Франції показує, що використання превентивних заходів у процесі екологічного страхування дозволяє скоротити потенційний збиток від страхового випадку, що є більш важливим, ніж покриття фактичних збитків у результаті настання такого випадку.

А завдяки Паризькій мирній угоді про клімат 2015 року – близько 200 країн мають знизити відсоток вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року.

Нідерланди

У 1999 році був підписаний Амстердамський договір, у якому закріплений принцип сталого розвитку як однієї з цілей Європейської Спільноти. Він поставив високий рівень екологічного захисту, як один з абсолютних пріоритетів Конвенції про охорону озонового шару. В країні введено оподаткування усіх шкідливих виробництв. Іноді розмір екологічних витрат підприємств забрудників сягає 50%. Нідерланди є рекордсменом з використання велосипедів. Доставка замовлень, переміщення, навіть на далекі відстані здійснюється за допомогою велосипедів.

Межі середнього показника обсягів екологічного податку у відсотках до ВВП складають: у Бельгії (5,2%), Франції (4,4%), Австрії (5,9%). Це найменші показники у країнах Європи.

Що стримує сталий розвиток?

По перше, технології, що покликані мінімізувати екологічні проблеми шляхом впровадження їх у виробництво є складними та дорогими. Вони вимагають комплексного підходу, значних інвестицій, інноваційних інженерних рішень та кваліфікованих кадрів. А також нових управлінських підходів та суспільної організації життя. По-друге, впровадження екологічних рішень не остаточно вирішує питання безробіття, що також є одним з принципів сталого розвитку. Розробка програм освіти для підвищення відсотку зайнятих та їх втілення так само вимагають використання земних ресурсів. По-третє — туризм. Не зважаючи на пандемію 2020 року, людство і надалі мандруватиме та мігруватиме. Парникові випари, що утворюються під час транспортних перевезень затримують екологічний розвиток.

Компанія ICOOLA підтримує принципи сталого розвитку. Ми маємо на меті мінімізувати відходи від виготовлення тисячі одиниць нової техніки щорічно. Замовляй iPhone бу в нас та допоможи нам зберегти довкілля.

Ваша оцінка: